دوره عالی مدیریت کسب و کار

توضیحات برای عکس ثبت نشده


معرفی DBA

دوره DBA مخفف عبارت Doctor of Business Administration است، که معنی تحت الفظی آن، دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار می باشد و به طور کلی تمامی عملیات اصلی زنجیره ارزش که شامل ایده، بازاریابی، تامین منابع، طراحی، تولید، عرضه محصولات و خدمات، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، مالی، برنامه ریزی و… را در بر می گیرد. دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA ، یک سطح بالاتر از دوره MBA می باشد. به منظور آموزش و توانمند سازی مدیران شایسته کشور جهت توسعه و گسترش فعالیت بنگاه ها و سازمان های خدماتی و تولیدی در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی دوره DBA تهیه و تدوین شده است. در این دوره سعی شده با رویکردی عمل گرایانه (Pragmatist) از یک سو و فعالیت های پژوهش محورانه (Research Oriented) از سوی دیگر، یادگیری آموزش ها را به صورت اجرایی و کاربردی فراهم سازد.


اهداف دوره

 • ارتقاء سطح نگرش، دانش و مهارت های دانش پژوه در مدیریت کسب و کار خود.
 • توانمند کردن دانش پژوه به منظور ایجاد تحول در کسب و کار خود و استفاده از بهترین تکنیکها و متدها برای رهبری سازمان.
 • متخصص شدن فارغ التحصیلان در حوزه بازاریابی و فروش.
 • افزایش توانایی در آینده پژوهی مجموعه
 • افزایش توانایی در حوزه مالی و حقوقی کسب و کار

سر فصل دوره DBA

 • آینده پژوهی
 • مدیریت تغییر
 • مدیریت حقوقی کسب و کار
 • آینده پژوهی منابع انسانی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • رهبری
 • آینده پژوهی رفتار مشتری
 • مدیریت واردات و صادرات
 • مدیریت پروژه

شرایط دوره

 • پذیرش در مصاحبه
 • پذیرش قوانین دوره

گواهینامه های دوره :

گواهینامه ازموسسه آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قابلیت ترجمه رسمی و تایید قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران


هزینه دوره

در حال حاضر فقط برای گرایش های خاص برگزار می شود


محل برگذاری دوره

گروه مشاوره سلیم خلیلی